Dobowe raporty fiskalne drukujesz i zachowujesz dla siebie, natomiast raporty miesięczne (za pełny miesiąc kalendarzowy) wysyłasz nam pocztą na adres ECOXPRESS Sp. z o.o., ul. Wrocławska 70/4, 55-003 Chrząstawa Mała do 7-go dnia miesiąca.