Aby otrzymać wypis z licencji, samochód MUSI być WYŁĄCZNĄ własnością przedsiębiorcy (czyli nas), lub być przedmiotem leasingu.

Nie ma możliwości wystawienia wypisu z licencji w obecnej formie ustawy.. Niestety