Przez pomyłkę wystawiłem błędny paragon (inna kwota niż w aplikacji, źle nacisnąłem przycisk)

Co robić?


Wydrukowany błędny oryginalny paragon należy podpiąć do wypełnionego protokołu z załącznika.


W protokole wpisujemy:

  1. Datę.
  2. Kolejny numer protokołu (numer / rok).

  3. Numer kasy fiskalnej.
  4. Numer paragonu.
  5. Wartość brutto z błędnego paragonu.
  6. Wartość VAT z błędnego paragonu.
  7. Opisujemy przyczynę i okoliczności popełnienia błędu.
  8. Podpisujemy protokół.


Na koniec miesiąca wysyłamy do ECOXPRESS protokół razem z raportami dziennymi i miesięcznym.