Aby wypłacić swoje pieniądze z tytułu przejazdów należy:


Mieć uzupełnione dokumenty na profilu www.ecoxpress.pl/login

Mieć wystarczające środki do wypłaty

Zgłosić chęć rozliczenia do poniedziałku do 4:00 rano na profilu swoim profilu.