Tak. Jeżeli masz z nami zawartą Umowę Zlecenie, to rejestrujemy Cię w ZUS, więc masz ubezpieczenie. 

Uwaga - podstawą do zgłoszenia Cię w ZUS jest otrzymanie przez nas dokumentów w oryginałach.