Konieczna jest forma zatrudnienia (umowa zlecenie, etat) lub działalność gospodarcza.

Żadna inna forma współpracy nie jest akceptowana przez prawo.

Umowy o "współpracę" czy inne "dziwne umowy" (doradztwo, konsulting, wolontariat, umowa o współpracę etc) nakładają na Ciebie obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej.


W ECOXPRESS nie popieramy nielegalnego działania i nie chcemy Cię narażać na problemy z urzędami i prawem, dlatego z każdym naszym partnerem zawieramy Umowę Zlecenie.