Aby móc rozliczać Cię optymalnie, potrzebujemy mieć faktury kosztowe - czyli faktury za paliwo, serwis itp

Potrzebujemy je mieć wysłane w systemie jako skan.