Jeżeli posiadasz status bezrobotnego, to zalecamy, aby po podjęciu współpracy z nami, wyrejestrować się z Urzędu Pracy.

Współpracując z nami, dajemy Ci ubezpieczenie zdrowotne.