Rozpoczęcie współpracy z aplikacjami oraz podpięcia do ECOXPRESS